TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU SITE-UL NOSTRU

1. Introducere

Vă mulțumim pentru utilizarea site-ului nostru! Acești termeni și condiții reglementează utilizarea site-ului nostru și vă oferă informații importante cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră. Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza site-ul nostru.

2. Utilizarea site-ului

Site-ul nostru este destinat doar uzului personal și non-comercial. Utilizarea acestuia în scopuri comerciale sau în orice alt scop ilegal este interzisă.

3. Proprietatea intelectuală

Site-ul nostru și conținutul său (inclusiv texte, grafică, imagini, fotografii, clipuri video și alte materiale) sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală și sunt deținute de noi sau de terțe părți care ne-au furnizat conținutul. Utilizatorii nu au permisiunea de a utiliza acest conținut în alte scopuri decât cele prevăzute în acești termeni și condiții.

4. Link-uri către alte site-uri

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri web care nu sunt deținute sau controlate de noi. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestor site-uri și nu garantăm în niciun fel autenticitatea, securitatea sau adecvarea acestora.

5. Limitarea responsabilității

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio pierdere sau daună cauzată direct sau indirect de utilizarea site-ului nostru, inclusiv, dar fără a se limita la, daune cauzate de întreruperi, erori, omisiuni sau alte probleme tehnice.

6. Modificări ale termenilor și condițiilor

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni și condiții în orice moment și fără notificare prealabilă. Utilizarea continuă a site-ului nostru după publicarea modificărilor implică acceptarea acestora.

7. Confidențialitatea datelor personale

Colectăm și utilizăm date personale în conformitate cu politica noastră de confidențialitate GDPR. Vă rugăm să citiți cu atenție politica noastră de confidențialitate pentru a înțelege cum colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră personale.

8. Legea aplicabilă și jurisdicția

Acești termeni și condiții sunt guvernate de legile din România și orice litigiu care apare în legătură cu acești termeni și condiții va fi adus înaintea instanțelor din România.

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la acești termeni și condiții, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii noastre de contact sau la:

Telefon: +4 0268 212 501
Email: fantanitacraiesei@gmail.com

Dispoziții finale

În cazul în care orice prevedere a acestor termeni și condiții este considerată a fi nevalidă sau neaplicabilă în orice jurisdictie, această nevaliditate sau neaplicabilitate nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale acestor termeni și condiții.

Acești termeni și condiții reprezintă acordul integral între noi și utilizator cu privire la utilizarea site-ului nostru și înlocuiesc toate acordurile anterioare sau concomitente, scrise sau orale, privind acest subiect.